Voorzitter : Sven Das
Ondervoorzitter :
Jerry Van den Broeck
Secretaris : David Claes
Penningmeester : Jan Mattheus
Terreinverantwoordelijke :
Julien Gybels
Bestuurslid : Jos Kenens
  Bestuurslid : Damien Duysters  
  Kan een zwart-witafbeelding zijn van 1 persoon, haar en buitenkleding