Voorzitter : Sven Das
Ondervoorzitter : Jos Kenens
Secretaris : David Claes
Penningmeester : Damien Duysters
Terreinverantw. : Julien Gybels
Bestuurslid : Wim Piot
team | mortelmans van tricht architecten
  Bestuurslid : Jerry Van den Broeck