Leden betalen jaarlijks hun lidgeld aan DMC. Het lidgeld van DMC omvat ook het lidmaatschap van de VML (http://www.flytovml.be/).

VML leden genieten van een extra verzekering naast de familiale verzekering en ontvangen het VML Tijdingen ledenblad.  

Lidgeld

DMC                               VML Totaal

Junior lid

45.5 euro 14.5 euro

60 euro

Gewoon lid

66 euro

34 euro

100 euro

Senior lid 46 euro 34 euro

80 euro

Een lid is junior tot en met het jaar waarin hij/zij 17 jaar wordt. Senior lid ben je het jaar nadat je 65 bent geworden.

Ereleden die niet meer vliegen betalen geen lidgeld. Vliegende ereleden betalen senior lidgeld.

Leden die hun VML-lidgeld al betaald hebben bij een andere modelluchtvaartsportclub, hoeven enkel het lidgeld van DMC VZW te betalen. Je betaalt slechts één maal VML lidgeld per jaar.

Lid worden :

Geinteresseerden kunnen een aanvraag tot lidmaatschap indienen bij het clubbestuur. Een formulier is ter beschikking in de kantine van de club of kan hier worden gedownloaded. Gelieve het document ingevuld te bezorgen aan het clubbestuur in de kantine of per email : info@diestmodelclub.be

Aspirant leden worden door het clubbestuur uitgenodigd om lid te worden na de algemene vergadering in het begin van het kalenderjaar (eind januari, begin februari). Na het betalen van het lidgeld ontvangen zij hun lidkaart, identificatienummer & club via de VML.

Tussenkomst mutualiteit :

Sommige mutualiteiten (momenteel enkel de de christelijke & socialistische) bieden een tussenkomst in het jaarlijkse lidgeld.

In onderstaande link kan je het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming downloaden. Uitprinten, invullen en laten tekenen door de secretaris of de voorzitter en indienen bij jouw mutualiteit.

https://www.kuleuven.be/sport/universitair-sportcentrum/tussenkomst-in-het-lidgeld-van-een-sportclub-of-fitnessabonnement-via-uw-mutualiteit